Uitblinkers

Rijnkennemerlaan

De Rijnkennemerlaan is opgevat als een oneindige lege laan: een vizier op de horizon en dat is aardig gelukt op deze 4 kilometer lange strook door Leidsche Rijn. Het perspectief wordt aan weerskanten ingekaderd door een rij Italiaanse populieren, die onverstoorbaar de woonwijken van verschillende signatuur doorsnijden. Het fietspad is een kaarsrechte lijn, aan de noordoostkant naast het middendeel gelegd en sluit enerzijds aan op de aanlanding van de Daphne Schippersbrug en anderzijds Het Lint aan de Haarrijnse Plas zijde. De parkachtige lange laan loopt door of naast de buurten Terwijde, t’Zand, Grauwaart, Parkwijk en Hoge Weide.

Het gedeelte bovenop de waterleidingbuizen is op het oorspronkelijke aanwezige peil gelaten. De ophoging naar de hoger gelegen bebouwingsranden is vormgegeven met een hol geprofileerd gazon; het effect van een verrekijker wordt daarmee vergroot. In het voorjaar zorgen duizenden bloeiende krokussen voor een verrassend en kleurrijk beeld.

Eens in het jaar organiseren bewoners van Leidsche Rijn trouwens de langste ontbijttafel van Nederland: Het Rijnkennemerlaanontbijt en met 1000 mensen die ontbijten aan 500 meter tafels en bankjes. Iedereen is dan van harte welkom. Lees meer hierover op Rijnkennemerlaanontbijt.

Maar waarom komt de Rijnkennemerlaan aan zijn vorm en invulling? Dat komt als gevolg van twee waterleidingbuizen van de Waterleidingmaatschappij, die lang geleden in de grond zijn gelegd in een twintig meter brede zone van zakelijk recht. In de ontwikkelingsvisie is een 35 meter brede zone vrijgehouden van bebouwing waarbinnen alleen voorzieningen voor wandelaars en fietsers liggen; het autoverkeer kruist alleen de laan. Daarmee is de Rijnkennemerlaan het langste Wielrij- en Wandelpark van Nederland.

De waterleidingbuizen vervoeren al vanaf 1957 water van uit de inlaat bij Lekkanaal naar de Kennemerduinen in Noord Holland waar het water door duinzand meerdere malen op natuurlijke wijze gefilterd wordt voordat het het drinkwater voor de stad Amsterdam is.

Op deze website Beleef Leidsche Rijn is een lange reeks met plekken beschreven die je links of rechts van de Rijnkennemerlaan kunt vinden.