Thematervelden

Thematervelden is een recentelijk aangelegd 35 ha groot natuurgebied tussen de Thematerweg en A2, als ecologische verbindingszone tussen het Máximapark, Haarzuilens en het Groene Hart, met rietoevers, hooilanden, struwelen en …

Verder lezen