Overig

Vinex

Het woord VINEX staat voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Deze landelijke notitie (1991) richtte zich op nieuwbouw-plannen rondom de grotere steden. Het plan voor de VINEX is ontstaan om de groeiende bevolking te kunnen blijven huisvesten. Leidsche Rijn is de grootste VINEX Locatie.