Kunst

U bevindt zich hier

Aan de Utrechtse kunstenaar Frank Halmans was gevraagd om bij de kunstopdracht voor de SBO De Binnentuin rekening te houden met het intieme, enigszins dorpse karakter van het gebouw. Halmans wilde dit versterken door de gangen om te dopen tot straten en kruispunten tot pleinen, op een manier die voor de leerlingen tegelijkertijd vertrouwd en vreemd voorkomt.

Op vier prominente plaatsen in het gebouw (Stationsplein, Horizonstraat, Dorpsplein en Sportlaan) heeft hij foto’s opgehangen van vier speciaal voor de opdracht vervaardigde maquettes. Ze vormen de vier aanzichten van het dorp met telkens de watertoren als landmark herkenbaar op de achtergrond. De namen op de vertrouwde straatnaamborden sluiten aan bij de ligging en de functie van een bepaalde ruimte of leslokaal. Zo is de Sportlaan in de buurt van het gymlokaal. De straatnaam zelf is steeds aanleiding voor een presentatie van voorwerpen, afbeeldingen en logo’s die verwant zijn met het thema. Bij het Stationsplein hangen niet alleen bordjes die de weg wijzen naar het busstation en een fietsenstalling, maar ook een stationsklok, de grote foto van het zogenaamde Stationsplein (in werkelijkheid dus een maquette), een regelkast en een vitrine met een globe; materiaal dat op allerlei manieren aansluit bij lessen wereldoriëntatie. Die vrije associatie en de educatieve wijze van presenteren maken dat het kunstwerk een vanzelfsprekende plaats inneemt binnen de infrastructuur van de school.

Gegevens
Kunstenaar:Frank Halmans
Adres: Binnentuinlaan, SBO De Binnentuin, Vleuterweide
Jaar van plaatsing: 2013

Bron: www.utrecht.kunstwacht.nl/u-bevindt-zich-hier