Kunst

Kunst in Waterwinpark

Het Waterwinpark in Terwijde is een openbaar park en waterwingebied van waterbedrijf Vitens.  Om meer aandacht voor de bijzondere betekenis van het park te generen namen ze het initiatief om een kunstwerk te plaatsen.

Het is het Waterwinpark-lab van kunstenaar Sannah Belzer geworden. Samen met Vitens, de Provincie Utrecht en initiatiefnemer Fluid Future is er gekozen voor haar ontwerp.

In het Waterwinpark-lab kunnen bezoekers het park met al haar geheimen ontdekken en onderzoeken. Het ontwerp is gebaseerd op een ‘impluvium’ uit de Romeinse tijd. Dit was toen een plek voor ontmoeting en ontspanning rondom (regen)water. Dit sluit ook aan op de Romeinse geschiedenis van Leidsche Rijn.

Het lab is een houten gebouw met daarboven een groen afdak. De opbouw van het lab verwijst naar de lagen in de grond waar het water doorheen reist, voordat het wordt opgepompt. In de muur van het lab wordt regenwater opgevangen. Daar zijn verschillende deurtjes te vinden. Achter de deurtjes zijn meetinstrumenten verborgen, waarmee kinderen op onderzoek kunnen gaan. Het lab is vrij toegankelijk voor bezoekers. Scholen in de buurt, natuurorganisaties en Vitens kunnen het lab inzetten voor onderwijsprogramma’s. Hiervoor ontwikkelt Sannah Belzer lesmateriaal.

Lees meer over het ontwerp op: Kunst in het Waterwinpark | gemeente Utrecht