Historie

Park Groot Zandveld

Ja, nog een park in Leidsche Rijn die één van de archeologische monumenten in de wijk herbergt. In de jaren twintig van de vorige eeuw werden op de plek waar nu schapen lopen, al opvallend veel Romeinse vondsten gedaan, die op een vroeger militair karakter van deze vindplaats duiden. Een groot deel van het gebied was daarna tot 2003 bedekt met tuinderskassen. Direct na de sloop is het vrijgekomen gebied archeologisch onderzocht om te kijken of de grens van het archeologisch monument wel op de goede plaats lag.

BBC film
Op een film van de BBC (Time team) uit 2005 is een mooi verslag van opgravingen en onderzoek op deze plek en de Balije vastgelegd.  De docu heet Boat on the Rhine.

Unesco Werelderfgoed nominatie Limes
Park Groot Zandveld is een van de 3 in Leidsche Rijn gelegen onderdelen van de Erfgoednominatie. In 2021 zou deze status erkent kunnen worden.

Parkontwerp
Het huidige parkontwerp is gedaan door Okra landschapsarchitecten. Centraal thema bij het ontwerp voor Park Groot Zandveld is het tot uitdrukking brengen van de historische gelaagdheid van het gebied. Het park bestaat uit drie historische lagen.
Het verre verleden wordt belichaamd door het archeologische veld. In dit gebied zijn sporen van een Romeinse wachttoren uit de eerste eeuw aangetroffen (zie ook de corton stalen grondplaat).
Het veld met de schapen en de gerestaureerde schoorstenen representeren het nabije verleden van de agrarische sector.
De hedendaagse en toekomstige tijd komen tot uitdrukking in de nieuw gebouwde architectonische appartementen, die als grote glimmende maanlanders in het park staan.