HistorieMáximapark

Kantonnaleweg

De Kantonnaleweg is nog op een paar plekken goed herkenbaar. De meest zichtbare is het stuk op het Lint bij de Tol in Vleuten, waar het lint zich splits om zo de oude weg structuur in ere te houden.

Het was de verbindingsweg met Maarssen, aangelegd in de Franse tijd.
Deze interlokale weg; in Vleuten werd het weggedeelte lopend van Maarssen tot de grens met Harmelen destijds Kantonnaleweg genoemd (d.w.z. de huidige Kantonnaleweg. Hindersteinlaan. Pastoor Ohllaan, Dopstraat, Parkweg).

De Kantonnale Zandweg, later Kantonnale weg genoemd, is van oorsprong een agrarisch bebouwingslint, aangelegd ten noorden van de oeverwal van de Oude Rijn. Vanaf De Putkop in Harmelen liep deze weg via de Breudijk en de Dorpeldijk langs kasteel Den Ham en vervolgens door het dorp Vleuten naar de tol Klein Alenvelt. Vanaf daar liep de Kantonnale weg door richting het noordoosten langs boerderij Den Engh en door Lage Weide tot aan de Vecht bij Zuilen.

In de loop der tijd kregen delen van de Kantonnale weg een andere naam, maar het Vleutense stuk weg tussen de tol Klein Alenvelt en boerderij Den Engh heette rond het jaar 1995 nog steeds zo. Nu is deze weg verdwenen (opgegaan in het Lint) en is er alleen in Lage Weide (Utrecht) nog een stukje Kantonnale weg.

In 1995 gaat een deel van de Kantonnale weg over van de gemeente Vleuten-De Meern naar de gemeente Utrecht; het resterende deel is per 1 januari 2001 toegevoegd aan de gemeente Utrecht.
Vroeger stonden hier verschillende boerderijen aan deze weg. Door de verstedelijking en de plannen van de wegen en nieuwbouw wijken zijn deze verdwenen.

De oude bomenrij die hier nog aan beide zijde van het lint staan, stonden voorheen aan de kant van de weg. Verderop (over de fietsbrug, achter de sportvelden) loopt nog een stukje Kantonnale weg tot aan de boerderij te herkennen aan de oude wilgen. Deze weg die vroeger door liep tot aan de Vecht in Maarssen, wordt tegenwoordig meerdere malen doorkruist door een grote snelweg en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Bron: Boek van Vicus tot Vinex en het artikel van Cees van de Wens ‘Het Vleutense Café De Tol en omgeving’

Afbeelding: In het midden de roze streep is de Kantonnaleweg , kaart 1876 Vleuten