HaarzuilensHistorieRoutes

Historisch Pad op landgoed Haarzuilens

Een korte wandeling (3km) door het Wielrevelt. Ontdek het rijke verleden van deze plek op landgoed Haarzuilens waar al meer dan 2000 jaar er mensen leven op het Wielrevelt. Voor wie goed kijkt zijn er nog sporen uit het verleden te vinden. Tijdens deze wandeling over het Historisch Pad ontdek je ze. De route is gemarkeerd met wapenschildjes.

Startpunt
Hoeve Wielrevelt

Aanrijdroute auto
Grote gratis parkeerterrein aan Thematerweg, Haarzuilens.
Bij Hoeve Wielrevelt is er een gehandicaptenparkeerplaats op het erf van de hoeve, Thematerweg 10, Haarzuilens.

Bereikbaar openbaar vervoer
Vanaf NS-station Vleuten is het ongeveer 15 min. lopen naar Hoeve Wielrevelt aan de Thematerweg in Haarzuilens.
Vanaf NS-station Utrecht Centraal bus 127. Uitstappen bij bushalte Joostenlaan, Haarzuilens.

Restaurant
Hoeve Wielrevelt of Geertjeshoeve.

De route
Startpunt
Toen de rivier de oude Rijn nog vrij spel had, overstroomde de omgeving van het Wielrevelt regelmatig. Door rivierafzettingen van zand
en klei ontstonden hoger gelegen oeverwallen. De vruchtbare grond van rivierklei vormde een belangrijke trekpleister voor mensen. Ook
de hoge ligging en de nabijheid van de rivier zorgden ervoor dat dit gebied al duizenden jaren wordt bewoond.

1 Oeverwallen
Op oude luchtfoto’s is te zien hoe het Wielrevelt vroeger bestond uit een lappendeken van akkers, graanvelden en boomgaarden. In de
loop van de 20ste eeuw is door ruilverkaveling het diverse karakter van het landschap langzaam verdwenen. Toch zijn er nog elementen
terug te vinden. Zoals de knotbomen, elzensingels en hoogstamboomgaarden. Natuurmonumenten probeert het oude landschap in ere
te herstellen. De graanakkers herinneren aan de rijke agrarische geschiedenis van deze streek

2 Agrarische geschiedenis
Op deze plek zijn de verschillende tijdvlakken aangegeven die belangrijk zijn in de archeologische geschiedenis van het Wielrevelt. Op het
Wielrevelt is er voor gekozen het bodemarchief te behouden. Er vinden dus geen opgravingen plaats en er wordt alleen oppervlakkig
geploegd. Zo blijven de bodemschatten intact voor de volgende generaties.

3 Archeologie
De vruchtbare rivierklei en hogere ligging maakten de omgeving van Haarzuilens al in de IJzertijd, ongeveer 2000 jaar geleden, tot
een belangrijke vestigingsplaats. In deze periode hebben er waarschijnlijk meerdere boerderijen op het Wielrevelt gestaan. Op deze plaats
is, op ware grootte, een plattegrond van een IJzertijdboerderij te zien.

4 IJzertijdboerderij
Het Haarpad leidde naar de huidige Torenpleinkerk in Vleuten. Al in de middeleeuwen werd dit pad gebruikt door kerkgangers uit het
dorpje de Haar. Na de reformatie moesten de Katholieke inwoners uitwijken naar ’t Hoog bij kasteel Den Ham. Natuurmonumenten heeft
ook dit kerkenpad hersteld.

5 Kerkpaden
Op deze plaats werd 500 jaar geleden Kasteel Den Eyck gebouwd. De plaats toont een plattegrond van huis den Eyck met park en
bijgebouwen. Begin 19de eeuw werd den Eyk afgebroken.

Bron: website Natuur Monumenten.