Historie

Groenedijk

De geschiedenis van de Groenedijk gaat ver terug, mogelijk zelfs tot de Romeinse tijd. Vanaf de 12e eeuw is het bestaan van de weg gedocumenteerd via archiefstukken, oude kaarten en archeologische vondsten. De weg volgde vroeger grotendeels de loop van de Oude Rijn, die tot de verzanding rond 1200 de hoofdstroom van de Rijn was.

Route
Maar we beginnen nu. De Groenedijk loopt vandaag de dag van het Castellum Hoge Woerd naar de Hogeweidebaan en maakt onderdeel uit van de gemeentelijke doorfietsroute van Leidsche Rijn over de Daphne Schippersbrug naar het centraal station en de oude binnenstad. Van een landelijk polderweggetje, omzoomd door knotwilgen, raakte de Groenedijk vanaf 1998 steeds meer ingesloten door de bouw van de grootste nieuwbouwwijk van Nederland, maar heeft gelukkig haar idyllisch karakter weten te behouden. En …. de knotwilgen staan er nog steeds. De weg vormt de grens tussen de buurt Langerak en Parkwijk.

Vroeger langer
Tot de aanleg van het Amsterdam Rijnkanaal (1938) en de A2 (1952) liep de Groenedijk richting stad verder door boven langs park Oog in Al naar het Merwedekanaal bij de Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek, later Cereolfabriek en nu beter bekend als Buurten de Fabriek. Snelwegen waren er nog niet en tot de opening van de A12 in 1940 reed al het verkeer van Utrecht naar Gouda en verder over de Groenedijk en de Rijksstraatweg in De Meern.

Andere namen
Het gedeelte van de Groenedijk in het huidige Oog in Al werd eind 19e eeuw / begin 20e eeuw ook wel Herenweg of Heerenwegh genoemd. Op een kaart uit 1757 heet de straat de Agter Dijk. Op nog oudere kaarten uit de 16e eeuw was het eenvoudigweg de Dijck naar de Stadt.

Oude sporen
In het Utrechts Nieuwsblad van 31-12-1999 vertelt stadsarcheoloog Herre Wynia dat bij opgravingen eerder dat jaar aan de Groenedijk zestien zilveren munten zijn gevonden met daarop het wapen van Philip de Stoute, hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen (1364-1404).
Bij dat zelfde archeologisch onderzoek (JS van der Kamp. Basisrapportage Archeologie 14: Wonen aan het water deel 1. Gemeente Utrecht, dienst Stadswerken, sectie Cultuurhistorie, maart 2009) zijn — waar nu winkelcentrum Parkwijk ligt aan de noordzijde van de Groenedijk — resten gevonden van een nederzetting uit de 12e eeuw. Deze nederzetting lag aan de linkeroever van de rivier, die hier een scherpe bocht naar het noorden maakte en heeft in elk geval bestaan tot 1175, toen de Oude Rijn begon te verzanden.

Bron: www.groenedijk35.nl