Historie

Duiventorens Voorn

Nabij Huize Voorn bij de Leidse Rijn resten nu nog 2 duiventorens, die hoorde bij dit voormalige landgoed.

Een duiventoren kon duizenden duiven herbergen en zijn veel groter dan duiventillen. Duiventorens vond men vroeger bij kastelen en hoeven. Tijdens het ancien régime was het houden van duiven middels het duivenrecht streng gereglementeerd. De aanwezigheid van een duiventoren was een teken van rijkdom. Heren mochten 1 koppel duiven houden per hectare grond die ze bezaten. De vogels werden gehouden voor de mest, als schietobject, als koerier of om op te eten. Voor welk doel de duiven ook gebruikt werden, ze moesten natuurlijk wel gehuisvest worden.

In opdracht van het Provinciaal Comité Utrecht in het Monumentenjaar 1975 maakte Chris Schut een map met 20 reproducties van monumenten, stads- en dorpsgezichten in Zuid-West Utrecht, waaronder een prent van de twee nog resterende duiventorens van het voormalige kasteel Voorn (Park Voorn).