Historie

Bierbrouwerij in Vleuten

Brasserie de Brouwerij in Vleuten ontleent haar naam aan de rijke historische van het pand, dat teruggaat tot in de 15e eeuw. Het lag altijd al gunstig geleden aan de Vleutensche Wetering en leverde zo voldoende vers water voor het brouwproces.

19e eeuw
De weergave op de gevel “Depôt der Koninklijke Nederlandse Beiërsche Bierbrouwerij Amsterdam” dateert uit de 19de eeuw, maar deze was zeker niet de eerste die dit pand “Brouwerij” noemde.

1600
“De Brouwerij te Vleuten met al haar toebehooren, daaronder begrepen de grond van ’t Schippershuis, alsmede de grond daar het huis van Gerrit Tijsse Timmer op staat” was in 1600 een leen van de eigenaar van kasteel Den Ham aan Gerrit Gerritsz, brouwer te Vleuten. Hij moest hiervoor betalen “één paar witte handschoenen”, welk “heergewaad” neerkwam op één gulden en tien stuivers.

Een halve eeuw later werd de familie Van Bijlevelt twee eeuwen lang de nieuwe eigenaar van het pand. In een akte in 1764 is sprake van “een huis, erf en brouwerij met ketel, kuipen, koelvaten, turfschuur, stalling, rosmolen, gereedschappen en een pakhuis”. Twintig jaar later lezen we dat er onder andere gewerkt werd met “brouwhaver, spelt, weijt/tarwe, garst, mout, vrieschen turf en kolen”. Men brouwde er “versche en beleege bieren”.

begin 20e eeuw
Sinds de eerste helft van de 20ste eeuw is Brasserie De Brouwerij bekend als Café Schevers, waar lang voor de intrede van televisie en mobiele telefoon de Vleutense bevolking bijeen kwam om te praten, te drinken en een potje te biljarten. In de opkamer hield de dokter zijn spreekuur voor omwonenden, reden waarom het telefoonnummer van het ernaast gelegen Lambieck Frituur nog steeds eindigt op 201. Een doktersnummer begon vanouds met nummer 1, het eerste telefoonnummer van het dorp.

Vanaf 1977
Bij de renovatie van het pand in 1977 ontdekte men dichtgemetselde kozijnen, een plavuizenafdekking (op zand) van de houten verdiepingsvloer, diverse toegepaste baksteenformaten, laat middeleeuwse spanten (eiken “krommers”), een doodlopende gemetselde trap in de kelder, een haardplaats, houten lateiconstructies en dergelijke. Op grond van deze gegevens zou voorzichtig kunnen worden geconcludeerd dat de bouwgeschiedenis van het oorspronkelijke brouwerijcomplex teruggaat tot de 15de eeuw!

Na een grondige renovatie werd in 1979 ‘Herberg De Brouwerij’ geopend als café en later ook gebruikt als zaalverhuur voor feesten en partijen. Daarna, gedurende 12 jaar werd het café- restaurant “De Brouwerij eten & zo”.

Gegevens
Adres: Odenveltlaan 2,  Vleuten

Bron: website de Brouwerij, Vleuten