Architectuur

Kindercluster de Weide Wereld

In dit kindercluster is de brede school gevestigd met twee basisscholen, drie kinderdagverblijven, ruimte voor naschoolse opvang en buurtfuncties, zoals een sportzaal, een theaterzaal en een buurtcentrum. Bredescholen zijn een concept uit de jaren ’90 waarbij kinderen uit de buurt op een plek de hele dag hun activiteiten zouden moeten doen en de zorgtaak van ouders verlichten.

In het hart van het gebouw van drie verdiepingen liggen de grote sportzaal en het theater, die geen direct daglicht nodig hebben. Daaromheen liggen op de begane grond de kinderdagverblijven, die een eigen buitenruimte hebben. Op de eerste verdieping zijn alle publieke functies ondergebracht. Via een breed rondlopend terras zijn deze toegankelijk. Op de tweede verdieping liggen de twee basisscholen; het dak van de gymzaal vormt een schoolplein. De scholen hebben een splitlevelopzet, waardoor een middenzone met trappen, extra werkruimte en ruimte voor sociale interactie is gecreëerd.
Bij de bouw van dit gebouw is soms vorm voor functionaliteit gegaan, zoals bij meer bredescholen in Leidsche rijn uit die tijd.

Let ook eens op het kunstwerk op de glazenwand op de eerste verdieping.

Gegevens
Adres: Teunisbloemlaan 32, Utrecht

Ontwerp en bouw: 2002-2007