activiteiten 2020

25 mrt 2020 | Lezing Annunciatie in de kunst

Een bijzondere lezing over de Annunciatie/ Aankondiging van de Heer in de kunst in de Torenpleinkerk in Vleuten. Het is dan negen maanden voor Kerstmis en viert de kerk het feest van de Aankondiging van de Heer aan Maria door de engel Gabriel. Het is de opmaat naar het feest van de geboorte van Christus.

Talloze kunstenaars hebben in de loop van de tijd het mysterie van de menswording van Gods Zoon in de moederschoot getracht te verbeelden, om op te roepen tot meditatie en verwondering. Van de Annunciatie zijn o.a. indrukwekkende iconen geschilderd.

Mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht en docent christelijke kunst en iconografie, zal aan de hand van belangrijke afbeeldingen een inleiding houden over de Aankondiging van de Heer. Tijdens de lezing wordt er gekeken naar fresco’s, mozaïeken, iconen, schilderijen, glas-in-loodramen en beeldhouwwerken vanaf de derde eeuw tot in onze tijd.

Deze avond wordt georganiseerd door de Wijkgemeente Torenpleinkerk en de r.k. parochie Licht van Christus. Het onderstreept de oecumenische samenwerking in Vleuten/Leidsche Rijn
De avond begint met de Vespers van het feest in de Torenpleinkerk, Schoolstraat 5 Vleuten, om 19.30.
De lezing begint om 20.30 in Bij de Haard (achter de kerk).