activiteiten 2020

wo 14 okt 2020 | Webinar-Lezing Hoge Weide

Leven langs de Hogeweide in de middeleeuwen, een lezing door Marieke Arkema & Jeroen van der Kamp georganiseerd door de lokale Historische Vereniging. De stadsarcheologen Marieke Arkema en Jeroen van der Kamp waren beiden betrokken bij de opgravingen voor dat het stadscentrum Leidsche Rijn Centrum en de wijk Hoge Weide gebouwd werden.

Al 900 jaar
Ruim 900 jaar hebben langs de weg de Hogeweide in Leidsche Rijn mensen gewoond en gewerkt. Langs de weg, dat als een lint door het landschap slingerde, lagen al vanaf de elfde eeuw boerderijen, opslagschuren, hooibergen, akkers en weilanden. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat de bewoning zich over een afstand van 1,5 kilometer uitstrekte en inmiddels is de Hogeweide het best gedocumenteerde middeleeuwse bewoningslint in Utrecht. In de elfde eeuw zijn de gronden in het bezit gekomen van verschillende kapittels in Utrecht. Een kapittel was een gemeenschap van geestelijken die verbonden was aan een kerk of klooster en zij beheerden de gronden vanuit een grote, luxe boerderij. Om het land te bewerken werden pachters aangesteld, die langs de Hogeweide in eenvoudige boerderijen woonden.

Bijzondere vondsten
De archeologen Jeroen van der Kamp en Marieke Arkema van de gemeente Utrecht vertellen wat tot nu toe is teruggevonden van de bewoners van toen. Luxe boerderijen met bijzondere metaalvondsten, maar ook eenvoudige boerderijerven met een materiële cultuur die overeenkomt met die van andere middeleeuwse boerenerven.

Gegevens
De lezing op locatie is omgezet naar een webinar.
Tijd            aanvang 20 uur. Zaal open 19.30 uur
Kosten      €5. Leden HV €2,50 korting

Verplicht vooraf opgeven activiteiten@histvervdmh.nl  Informatie: Wim de Vrankrijker, (activiteiten HV) 06-54242160

N.b.: Uiteraard worden alle Covid-19 richtlijnen vanuit het RIVM gevolgd.
Blijf daarom ook de berichtgeving vanuit de Historische Vereniging volgen aangaande deze activiteit!

Foto Ronald Correljé – Leidsche Rijn in beeld.